CEAC

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Componența comisiei:
  1. Bondane Alina – responsabil
  2. Celsie Nastasia – membru
  3. Gavriloae Georgina – membru
  4. Tomi Iacob – reprezentant al Consiliului Local
  5. Ani Elena – reprezentant al Consiliului Parinților
  6. Flore Voichita – reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor

Raport anual de evaluare internă a calității – RAEI 2020-2021

Documente din arhivă

Raport anual de evaluare internă a calități
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei
Proceduri
Scroll to top