Burse scolare

BURSE MERIT:Valoarea bursei de merit este de 200 de lei.

 • CLASA  a IX – a  – MEDIA ADMITERE  PESTE 9,50 ȘI MAXIM 20 ABSENȚE NEMOTIVATE CLS. 8
 • CLASA X – XII – MEDIA AN PRECEDENT PESTE 9,50 ȘI MAXIM 20 ABSENȚE NEMOTIVATE AN PRECEDENT

BURSE DE STUDIU Valoarea bursei  de studiu este de 150 de lei.

 • CLASA a IX – a
 • MEDIA ADMITERE 7,50-9,50
 • 20 ABS. NEMOTIVATE CLS 8
 • VENIT NET MAI MIC DE 1524/ MEMBRU DE FAMILIE – IUNIE, IULIE, AUGUST
 • CLASA X – XII
 • MEDIA AN PRECEDENT 7,50-9,50
 • 20 ABS NEMOTIVATE AN PRECEDENT
 • VENIT NET MAI  MIC DE 1524/MEMBRU DE FAMILIE – IUNIE, IULIE, AUGUST

BURSE AJUTOR SOCIAL Valoarea bursei sociale este de 200 de lei.

 • BURSE CONDIȚIONATE DE VENITUL NET – VENIT NET MAXIM 762/MEMBRU DE FAMILIE PE ULTIMELE 12 LUNI
 • BURSE DE ORFAN / PLASAMENT
 • BURSE DE BOLI CRONICE

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE CUMULEAZĂ CU BURSELE DE PERFORMANȚĂ, MERIT, STUDIU

CES SE ACUMULEAZĂ CU STUDIU, MEDIU, SOCIALĂ, BANI DE LICEU

BANII DE LICEU SE CUMULEAZĂ CU STUDIU, MERIT, SOCIALĂ

 1. DOCUMENTE NECESARE  BANI DE LICEU

VENIT BRUT LUNAR MAXIM 500 LEI/MEMBRU FAMILIE IN LUNILE IUNIE, IULIE, AUGUST

 • CERERE
 • ADEVERINȚĂ VENIT BRUT – IUNIE, IULIE, AUGUST
 • COPII DOCUMENTE DE IDENTITARE(CN, BI) ALE TUTUROR MEMBRILOR FAMILIEI
 • ADEVERINȚĂ A.N.A.F
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ PRIVIND LIPSA VENITURILOR
 • ADEVERINȚE DE ELEV PENTRU TOTI FRAȚII
 • ADEVERINȚĂ REFERITOARE LA MEDIA GENERALĂ, MEDIA LA PURTARE ȘI NUMĂRUL DE ABSENȚE NEMOTIVATE AFERENTE ANULUI ȘCOLAR PRECEDENT
 • ANCHETA SOCIALĂ
 • CONT IBAN BCR SAU BT
 • DOCUMENTE NECESARE  BURSE:

2.1 BURSA DE MERIT – CLS.X-XII

CENTRALIZATOR BURSE DE MERIT COMPLETAT SI SEMNAT DE DIRIGINTE

CONT IBAN BCR SAU BT

2.2 BURSA DE STUDIU:

 • CERERE
 • CN, BI, – PENTRU TOȚI MEMBRII FAMILIEI
 • ADEVERINȚĂ VENIT NET – IUNIE, IULIE, AUGUST  INCLUSIV ALOCATIILE, SOMAJ, PENSII
 • ADEVERINȚĂ A.N.A.F
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ
 • ANCHETĂ SOCIALĂ SAU ADEVERINTA PRIMARIE CU COMPONENTA FAMILIEI
 • CONT IBAN BCR SAU BT

2.3 BURSĂ SOCIALĂ CONDIȚIONATĂ DE VENIT

 • CERERE
 • CN, BI, – PENTRU TOȚI MEMBRII FAMILIEI
 • ADEVERINȚĂ VENIT NET – ULTIMELE 12 LUNI, INCLUSIV ALOCATIILE, SOMAJ, PENSII
 • ADEVERINȚĂ A.N.A.F
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ
 • ANCHETĂ SOCIALĂ SAU ADEVERINTA PRIMARIE CU COMPONENTA FAMILIEI
 • CONT IBAN BCR SAU BT

2.4 BURSA  DE ORFAN / PLASAMENT

 • CERERE
 • COPIE CERTIFICAT DECES
 • COPIE BI ELEV, PARINTE SAU TUTORE LEGAL
 • DOCUMENTE PRIVIND PLASAMENTUL INSTITUȚIONAL/FAMILIAL
 • HOTARARE JUDECATOREASCA IN CAZUL UNUI PARINTE DECAZUT DIN DREPTURI
 • ADEVERINȚĂ ELEV
 • CONT IBAN BCR SAU BT

               2.5 BURSĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENȚE/BOLI

 • CERERE
 • COPIE BI ELEV, PARINTE, TUTORE LEGAL
 • CERTIFICATUL ELIBERAT DE MEDICUL SPECIALIST (tip A5)  VIZAT DE MEDICUL DE FAMILIE / MEDICUL DE LA CABINETUL SCOLAR, RESPECTIV A CERTIFICATULUI DE INCADRARE  IN GRAD DE HANDICAP
 • ADEVERINȚĂ ELEV
 • CONT IBAN BCR SAU BT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to top